Ιερά Μονή Παντάνασσας Γραβιάς

Καλώς Ήλθατε
Ιερά Μονή Παντανασσας Γραβιάς

Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Παντάνασσας-Πανάσσαρης Γραβιᾶς ἐκκλησιαστικῶς ὑπάγεται στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Φωκίδος τελοῦσα ὑπὸ τὴν πεπνυμένην ποδηγεσίαν τοῦ φιλομονάχου Ἱεράρχου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φωκίδος κ.κ. Θεοκτίστου.

 

Εὑρίσκεται σὲ ὑψόμετρο 710m, πάνω ἀπὸ τὴν ἱστορικὴ Γραβιὰ καὶ τὸ χωριὸ Μαριολάτα. Εἶναι εὔκολα προσβάσιμη τόσο μὲ Ι.Χ. αὐτοκίνητα ἀπὸ Γραβιὰ καὶ Μαριολάτα ὅσο καὶ μὲ λεωφορεῖα ἀπὸ Μαριολάτα, ὅπου ὑπάρχει καὶ εἰδικὴ πινακίδα τῆς Μονῆς μὲ τὴν ἔνδειξη 4km. Στὴ Μονὴ ὁδηγεῖ ἕνας χωματόδομος, καλὰ πατημένος καὶ εὐκολοδιάβατος.

 

Τὸ ἱστορικὸ μνημεῖο τῆς Μονῆς εἶναι ὁ Ναός, δηλ. τὸ καθολικὸν, κτίσμα τοῦ 1512 μ.Χ. Πρόκειται γιὰ ἕνα πανέμορφο μεταβυζαντινὸ μνημεῖο μὲ ἁγιογραφικὸ διάκοσμο τοῦ 17ου αἰ., τοῦ ὁποίου δυστυχῶς καταστράφηκαν τὰ χρώματα, ὅταν τὸ 1940 οἱ Ἰταλοὶ ἔβαλαν φωτιὰ στὸ μοναστήρι. Ὡστόσο οἱ ἁγιογραφίες παραμένουν πανέμορφες.

 

Στὸ καθολικὸ τῆς Μονῆς φυλάσσονται τὰ ἱερὰ λείψανα τῶν πατέρων τῆς Μονῆς ποὺ σφαγιάσθηκαν ἀπὸ τὶς τουρκικὲς ὀρδὲς τοῦ Ὀμὲρ Βρυώνη. Ἐντὸς τοῦ καθολικοῦ, ἕξι τίμιες κάρες τῶν Ὁσίων Πατέρων μέσα σὲ δύο μεγάλες λειψανοθῆκες τίθενται πρὸς προσκύνησιν καὶ εὐλογίαν πάντων τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν. Δίπλα στὸ τέμπλο σὲ ὄμορφο προσκυνητάριο εὑρίσκεται ἡ ἐφέστιος εἰκόνα τῆς Παναγίας Παντανάσσης, ποὺ προέρχεται καὶ ἐδωρήθη ἀπὸ τὴν Ἱερὰ καὶ Σεβασμία Μονὴ Βατοπαιδίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

 

Σήμερα στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Παντανάσσης ἐγκαταβιοῦν τρεῖς μοναχές, ἡ ἀδελφὴ Παντάνασσα, ἡ ἀδελφὴ Θεοκτίστη καὶ ἡ ἀδελφὴ Φιλοθέη. Ὅλες ἐδέχθησαν τὴν κουρά τους τὸν Νοέμβριο τοῦ 2016 ὑπὸ τῶν τιμίων χειρῶν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φωκίδος κ.κ. Θεοκτίστου. Πνευματικὸς πατέρας καὶ Γέροντας τῆς Μονῆς εἶναι ὁ αἰδεσιμολογιώτατος πρωτοπρεσβύτερος π. Θεμιστοκλῆς Χριστοδούλου, ἐφημέριος τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἐλευθερίου - ὁδοῦ Ἀχαρνῶν.

 

Τὸ μοναστήρι διαθέτει μικρὸ ἐκθετήριο μὲ ἔργα τῶν ἀδελφῶν μοναζουσῶν γιὰ τὴν συντήρησή τους. Ἠλεκτρικὸ ρεῦμα δὲν ἔχει, ὡστόσο λίγα πάνελ φωτοβολταϊκὰ μὲ πρόχειρες κατασκευὲς θεραπεύουν τὴν ἀναγκαία ἠλεκτροδότηση.

Ἡ Ἱερὰ Μονὴ παραμένει ἀνοικτὴ ἀπὸ τὴν ἀνατολὴ μέχρι τὴν δύση τοῦ ἡλίου.

 

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

Ιερά Μονή Παντανασσας Γραβιάς
Καλώς Ήλθατε
Ιερά Μονή Παντανασσας Γραβιάς
Καλώς Ήλθατε
Ιερά Μονή Παντανασσας Γραβιάς
Καλώς Ήλθατε
Καλώς Ήλθατε
Καλώς Ήλθατε