Ιερά Μονή Παντάνασσας Γραβιάς

Επικοινωνία

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Στὸ μοναστήρι δὲν τελοῦνται βαπτίσεις καὶ γάμοι. Τελοῦνται μόνον μνημόσυνα κατὰ τὰ Σάββατα κατόπιν συνεννοήσεως μετὰ τῆς ἀδελφότητος

καὶ εἰδικότερα τῆς ὑπευθύνου ἀδελφῆς Παντανάσσης, τηλ. 690.9194.022

Πρόσβαση

1. (Χωρὶς πολλὰ διόδια): Ἀπὸ Ἀθήνα μέσω τῆς Ἐθνικῆς ὁδοῦ Ἀθηνῶν-Λαμίας μέχρι τὸ Κάστρο Βοιωτίας, ὅπου στρίβοντας δεξιὰ μπαίνουμε στὸν ἐπαρχιακὸ δρόμο πρὸς Λειβαδιά. Στὴν διασταύρωση μετὰ τὸν Ὀρχομενὸ μπαίνουμε στὴν παλαιὰ Ἐθνικὴ ὁδὸ δεξιὰ πρὸς Ἀμφίκλεια. Στὴ διασταύρωση μετὰ τὴν Ἀμφίκλεια ἀκολουθοῦμε τὴν κατεύθυνση πρὸς Πολύδροσο–Λιλαία–Μαριολάτα. Στὸ τέλος τοῦ χωριοῦ Μαριολάτα ὑπάρχει πινακίδα πρὸς τὴν Ἱερὰ Μονή.

 

2. (Μὲ διόδια): Ἀπὸ Ἀθήνα παίρνουμε τὴν Ἐθνικὴ ὁδὸ Ἀθηνῶν-Λαμίας μέχρι τὶς Θερμοπύλες, ὅπου στὴ διασταύρωση ἀκολουθοῦμε τὴν κατεύθυνση πρὸς Μπράλο. Φτάνοντας στὴ Γραβιὰ ἀνεβαίνουμε ἤ ἀπὸ τὴν Γραβιὰ ἤ παίρνουμε τὸν δρόμο πρὸς Μαριολάτα. Πρὶν μποῦμε στὸ χωριὸ υπάρχει ἡ πινακίδα τῆς Μονῆς.

 

3. Ἀπὸ Λαμία πρὸς Μπράλο κι ἔπειτα ὅπως στὴν 2η περίπτωση.

 

4. Ἀπὸ Ἄμφισσα πρὸς Λαμία, μπαίνουμε στὴ Γραβιὰ καὶ ἀνεβαίνουμε μέσα ἀπὸ τὸ χωριὸ πρὸς τὸ μοναστήρι μὲ Ι.Χ. ἤ μὲ λεωφορεῖο ἀπὸ τὸ χωριὸ Μαριολάτα, 2km ἀπὸ τὴν Γραβιά, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ 4km γιὰ τὸ μοναστήρι.

 

 

Επικοινωνία
Επικοινωνία
Επικοινωνία
Επικοινωνία
Επικοινωνία